PRIVACY STATEMENT Scoupy Nederland

Scoupy Nederland B.V. en de aan haar gelieerde rechtspersonen (hierna: “Scoupy”) neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Scoupy altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op deze pagina staat een nadere invulling van het Privacy- en cookiebeleid van Scoupy. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

1. Wat is Scoupy?

Scoupy is een online dienst die je de mogelijkheid biedt om een Account aan te maken, waarna je toegang krijgt tot de Applicatie en Diensten van Scoupy. In deze Applicatie stelt Scoupy Coupons en Spaaracties beschikbaar aan Gebruikers. Deze Coupons en Spaaracties bestaan uit aanbiedingen voor producten en diensten van verschillende Aanbieders. De Gebruiker kan in de Applicatie Coupons en Spaaracties activeren.

2. Welke informatie wordt door Scoupy verzameld en verwerkt?

Scoupy slaat alle informatie die je via Scoupy ter beschikking stelt op en verwerkt deze. De informatie die door Scoupy wordt verzameld bestaat onder andere uit de (ingevoerde) gegevens in je Account, de Aanbieders die je wil volgen, je locatiegegevens, je bestel- en betalingsgegevens en automatisch gegenereerde informatie.

Account

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een persoonlijk Account aanmaken. Wanneer je zelf een dergelijk Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie over jezelf in te vullen. Daarbij wordt je gevraagd om een geldig e-mailadres en wachtwoord te verstrekken. Met het aanmaken van een Account en het gebruik van de Diensten van Scoupy ga je met ons een overeenkomsten aan en geeft je ons het recht om jouw persoonsgegevens te verwerken om de overeenkomst uit te voeren.


Je kunt er ook voor kiezen om door middel van een Facebook-account in te loggen om van onze Dienst gebruik te maken. Als je ervoor kiest om je Facebook-account te koppelen aan je Account, geef je Scoupy toegang tot de volgende gegevens (voor zover je die gegevens op je Facebook-account beschikbaar hebt gemaakt):

 • naam;
 • profielfoto;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • e-mail adres;
 • woonplaats
 • locatie;
 • land;
 • likes.

Tevens is het mogelijk om in te loggen met een Google- of Apple- account. De beschikbare basisgegevens van Google of Apple worden gedeeld met Scoupy zodat we je account kunnen aanmaken.

Daarnaast kun je in de Applicatie bepaalde content of informatie delen met jouw sociale netwerk. Ook kan de Applicatie hyperlinks bevatten waarmee je de Applicatie van Scoupy verlaat en op de website of in een applicatie van een andere partij terecht komt. Scoupy heeft geen zeggenschap over of invloed op diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt of waarop je content of informatie vanuit de Applicatie deelt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement en/of voorwaarden van toepassing is/zijn. Dit privacy statement van Scoupy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Scoupy accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Aanbieders volgen

Tijdens je gebruik van de Dienst kan je bepaalde Aanbieders volgen door op de knop ‘like2try’ te klikken. Je kan op elk moment iedere Aanbieder die je volgt weer net zo makkelijk ‘ontvolgen’, door onder ‘merken’ op de knop ‘verwijderen’ te drukken.

Locatiegegevens

Om actuele voordeelacties aan je te laten zien die bij jou in de buurt te verkrijgen zijn, moeten wij op de hoogte zijn van jouw locatie. Daartoe moet je ons via de Applicatie machtigen om toegang te krijgen tot de GPS-functie van jouw smartphone. Je kunt deze locatievoorziening natuurlijk altijd uitschakelen, maar dan zal je geen Coupons en/of Spaaracties ontvangen welke op jouw locatie gericht zijn. Deze locatiegegevens worden niet door ons bewaard.

Betalingsgegevens

Op het moment dat je een aankoopbewijs van een Cashback Coupon hebt geüpload vragen wij je om jouw volledige naam, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en IBAN. Deze gegevens hebben we nodig, zodat wij de betaling aan jou snel en correct kunnen uitvoeren, wanneer het aankoopbewijs door Scoupy is geaccepteerd. Dit is aangegeven in de Algemene Voorwaarden en de eventuele Actievoorwaarden van de Actie waaraan je deelneemt. Na acceptatie ontvang je een bericht op het door jou aangegeven e-mailadres en zal Scoupy de vergoeding aan je uitbetalen. Je gegevens kunnen alleen worden gedeeld met de Aanbieder van de Actie, indien je daar bij deelname van de Actie goedkeuring voor hebt gegeven. Je IBAN zullen we nooit voor een ander doel gebruiken dan het overmaken van het bedrag zoals vermeld op of bij de Cashback Coupon.

Automatisch gegenereerde informatie

Om Scoupy optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft Scoupy bepaalde informatie nodig. Scoupy verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst van Scoupy. Deze informatie bestaat uit je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, en de pagina's die je op de Scoupy-website bezoekt.

Verbeteren van ons aanbod

Om je nog betere aanbiedingen te kunnen doen, die passen bij je persoonlijke voorkeuren en interesses, worden je persoonsgegevens door ons automatisch verwerkt in ons systeem. Dit doen we op basis van jouw aankopen en locatie.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Scoupy ze?

Door gebruik van de dienst van Scoupy kunnen cookies op jouw randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar een Applicatie stuurt met de bedoeling dat de Applicatie deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.

Scoupy maakt gebruik van technische en functionele cookies, die nodig zijn om de dienst op een gebruiksvriendelijke manier te leveren. Om meer over deze functies te weten te komen en de cookies die Scoupy gebruikt, klik je onderaan de website op Cookie-instellingen. Je kan dan ook eenvoudig je keuzes aanpassen.

4. Voor welke doeleinden zal Scoupy informatie over jou gebruiken?
Doeleinden

Scoupy zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, het activeren van Coupons, het volgen van bepaalde Aanbieders en het attenderen van andere Gebruikers op bepaalde Coupons;
 • Om betalingen aan jou mogelijk te maken;
 • Voor marketingdoeleinden;
 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Scoupy en om te reageren op jouw vragen en feedback;
 • Om geanonimiseerde / gepseudonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de Applicatie te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om het aanbod binnen de Dienst voor jou te personaliseren en je relevante aanbiedingen te kunnen bieden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit kenbaar maken via [email protected];
 • Om informatie over jou te verstrekken aan derden (dat wil zeggen derden die niet tot de Scoupy organisatie behoren) indien je daartoe toestemming hebt gegeven of wanneer dat op basis van wet- en/of regelgeving door ons toegestaan is.

Scoupy wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Scoupy dat aan jou laten weten. Ook kan Scoupy je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht je geen e-mailberichten van Scoupy willen ontvangen, dan kun je je afmelden via de Applicatie of via [email protected]. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door Scoupy aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Scoupy jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).


Scoupy kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft of voor zover het gaat om gehashte gegevens en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).


Scoupy deelt jouw gegevens daarnaast met partners: Hiiper Holding B.V., Ask Opinions B.V. en Chatback Company B.V.. Deze organisaties ondersteunen Scoupy bij het leveren van de Diensten.
Op basis van jouw toestemming, delen wij jouw gehashte persoonsgegevens met de partners voor het aanbieden van marketingoplossingen en -tools.
Een overzicht van de partners vind je hier.


Ten slotte kan Scoupy jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.


5. Op welke wijze beschermt Scoupy jouw persoonlijke informatie?

Scoupy zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.


Om technische en operationele redenen maakt Scoupy bij het aanbieden van de Applicatie gebruik van de dienstverlening van subverwerkers. Bij de subverwerkers kunnen – in de uitvoering van de dienstverlening – (persoons)gegevens worden opgeslagen. De subverwerkers waarborgen een adequaat beschermingsniveau van jouw persoonsgegevens. Een overzicht van de subverwerkers vind je hier.


Wanneer wij persoonsgegevens doorgeven aan derden waardoor de persoonsgegevens verwerkt worden in landen buiten de Europese Economische Ruimte, zorgen we ervoor dat de gegevens worden doorgegeven en verwerkt op een wijze zoals is toegestaan op grond van toepasselijke privacywetgeving.

6. Hoe lang worden gegevens bewaard?

Scoupy bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking, dit kan echter per situatie verschillen. Scoupy hanteert daarbij als redelijk uitgangspunt de wettelijke bewaar- en/of verjaringstermijnen.


Gegevens die Scoupy nodig heeft voor de financiële administratie en belastingafdrachten bewaren wij conform de wettelijke bewaartermijnen (7 jaar). Zie voor het verwijderen/aanpassen van je persoonsgegevens in ons systeem het volgende kopje.


Daarnaast geldt dat, zolang je onze informatie op prijs stelt, Scoupy je gegevens zal gebruiken om je periodiek te informeren over onze diensten en acties.

7. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
Inzien

Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw Account. Als je wilt weten welke gegevens Scoupy over je heeft vastgelegd of als je gegevens wilt wijzigen, kijk dan onder Account > Instellingen. Wil je (andere) zaken wijzigen of opvragen die je niet in je Account kan veranderen of inzien, dan kun je een bericht sturen naar [email protected]. Scoupy zal zich inspannen de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je te doen toekomen.

Wijzigen, verwijderen, overdragen en bezwaar

Indien je je Account wenst te verwijderen of gegevens wenst te wijzigen, kan dat via Account > Instellingen. Wens je je gegevens aan een derde over te dragen of wil je bezwaar maken tegen de (wijze van) verwerking van je gegevens, naam dan contact met ons op. Heb je hulp nodig, stuur dan een e-mail naar [email protected].


Wanneer je je Account beëindigt, zal Scoupy je Account automatisch verwijderen. Scoupy blijft gerechtigd om overige informatie te gebruiken. Op verzoek kan Scoupy deze informatie anonimiseren of verwijderen, echter niet alle verzoeken kunnen wij honoreren. Sommige informatie hebben wij simpelweg nodig, bijvoorbeeld op grond van fiscale wetgeving.

8. Mogen jongeren onder de 16 jaar gebruik maken van Scoupy?

Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, kun je helaas geen Account aanmaken. Bij het aanmaken van een Account, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent. En als je nog geen achttien (18) jaar oud bent, je toestemming van je ouders/voogd hebt om een Account aan te maken.

9. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en in de Applicatie en/of via berichtgeving aan jou.

10. Vragen of klachten?

Hoewel wij in dit reglement hopelijk al je privacy-vragen beantwoorden, kun je met vragen of opmerking contact opnemen met ons en/of onze Functionaris Gegevensbescherming (FG): FG011739 via: [email protected]. Heb je klachten over het gebruik van jouw gegevens of hoe we je verzoek(en) hebben behandeld, dan heb je natuurlijk het recht je te richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens. We willen je echter vragen eerst even contact op te nemen met ons, zodat wij je zo goed mogelijk kunnen helpen.


Laatst gewijzigd op 1 september 2022 (versie 4)