Sanoma neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Om jouw privacy te waarborgen, handelt Sanoma altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Op deze pagina staat een nadere invulling van het Privacy- en cookiebeleid van Sanoma voor zover dat ziet op de activiteiten van Scoupy. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Algemene Voorwaarden.

1. Wat is Scoupy?

Scoupy is een online Dienst die je de mogelijkheid biedt om een Account aan te maken, waarna je toegang tot de Applicatie van Scoupy krijgt. In deze Applicatie stelt Scoupy Coupons en Spaaracties beschikbaar aan Gebruikers. Deze Coupons en Spaaracties bestaan uit aanbiedingen voor producten en diensten van verschillende Aanbieders. De Gebruiker kan in de Applicatie Coupons en Spaaracties activeren.

Scoupy is een online Dienst die je de mogelijkheid biedt om een Account aan te maken, waarna je toegang tot de Applicatie van Scoupy krijgt. In deze Applicatie stelt Scoupy Coupons en Spaaracties beschikbaar aan Gebruikers. Deze Coupons en Spaaracties bestaan uit aanbiedingen voor producten en diensten van verschillende Aanbieders. De Gebruiker kan in de Applicatie Coupons en Spaaracties activeren.

2. Welke informatie wordt door Scoupy verzameld en verwerkt?

Scoupy slaat alle informatie die je via Scoupy ter beschikking stelt op en verwerkt deze. De informatie die door Scoupy wordt verzameld bestaat onder andere uit je Account, de Aanbieders die je wil volgen, je locatiegegevens, je betalingsgegevens en automatisch gegenereerde informatie.

Account

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet je een persoonlijk Account aanmaken. Wanneer je zelf een dergelijk Account creëert, wordt aan je gevraagd bepaalde informatie over jezelf in te vullen. Daarbij wordt je gevraagd om een geldig e-mailadres en wachtwoord te verstrekken.

Je kunt er ook voor kiezen om door middel van een Facebook-account in te loggen om van onze Dienst gebruik te maken. Als je ervoor kiest om je Facebook-account te koppelen aan je Account, geef je Scoupy toegang tot de volgende gegevens (voor zover je die gegevens op je Facebook-account beschikbaar hebt gemaakt):

 • naam;
 • profielfoto;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • e-mail adres;
 • woonplaats
 • locatie;
 • land;
 • likes.

Tevens is het mogelijk om in te loggen met een Google-account. De beschikbare basisgegevens van Google worden gedeeld met Scoupy zodat we je account kunnen aanmaken.

Daarnaast kun je in de Applicatie bepaalde content of informatie delen met jouw sociale netwerk. Ook kan de Applicatie hyperlinks bevatten waarmee je de Applicatie verlaat en op de website of in een applicatie van een andere partij terecht komt. Scoupy heeft geen zeggenschap over of invloed op diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt of waarop je content of informatie vanuit de Applicatie deelt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement en/of voorwaarden van toepassing zijn. Dit privacy statement van Scoupy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Scoupy accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Aanbieders volgen

Tijdens je gebruik van de Dienst kan je bepaalde Aanbieders volgen door op de knop ‘like2try’ te klikken. Je kan op elk moment iedere Aanbieder die je volgt weer net zo makkelijk ‘ontvolgen’, door onder ‘merken’ op de knop ‘verwijderen’ te drukken.

Locatiegegevens

Om actuele voordeelacties aan je te laten zien die bij jou in de buurt te verkrijgen zijn, moeten wij op de hoogte zijn van jouw locatie. Daartoe moet je ons via de Applicatie machtigen om toegang te krijgen tot de GPS-functie van jouw smartphone. Je kunt deze locatievoorziening natuurlijk altijd uitschakelen, maar dan zal je geen Coupons en/of Spaaracties ontvangen welke op jouw locatie gericht zijn.

Betalingsgegevens

Op het moment dat je een aankoopbewijs van een Cashback Coupon hebt geüpload vragen wij je om jouw volledige naam, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum en bankgegevens. Deze gegevens hebben we nodig, zodat wij de betaling aan jou snel en correct kunnen uitvoeren, wanneer het aankoopbewijs door Scoupy en de Aanbieder is geaccepteerd. Dit is aangegeven in de Algemene Voorwaarden en de eventuele voorwaarden van de actie waaraan je deelneemt. Na acceptatie ontvang je een bericht op het door jou aangegeven e-mailadres en zal Scoupy de vergoeding aan je uitbetalen. Je gegevens kunnen worden gedeeld met de Aanbieder van de actie, indien je daar goedkeuring voor hebt gegeven. Je bankgegevens zullen we nooit voor een ander doel gebruiken dan het overmaken van het bedrag zoals vermeld op of bij de Cashback Coupon.

Automatisch gegenereerde informatie

Om Scoupy optimaal te kunnen laten werken (bijvoorbeeld om pagina's goed te kunnen weergeven en om de Dienst te beveiligen) heeft Scoupy bepaalde informatie nodig. Scoupy verzamelt daarom automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst van Scoupy. Deze informatie bestaat uit je IP-adres, het type browser, het computersysteem dat je gebruikt, en de pagina's die je op de Scoupy-website bezoekt.


Hotjar

Op www.scoupy.com gebruiken we de analysetool Hotjar voor het verzamelen van informatie over gedragspatronen van bezoekers. Deze tool geeft ons real-time inzicht in hoe bezoekers onze website gebruiken. Hotjar registreert paginabezoeken, muiskliks, muisbewegingen en de scrollactiviteit van bezoekers. De recordings worden door Hotjar geanonimiseerd; Hotjar toont en gebruikt geen IP-adressen.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Scoupy ze?

Door gebruik van de dienst van Scoupy kunnen cookies op jouw randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar een Applicatie stuurt met de bedoeling dat de Applicatie deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen.

Scoupy maakt gebruik van technische en functionele cookies, die nodig zijn om de dienst op een gebruiksvriendelijke manier te leveren. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de Help functie van je browser raadplegen.

4. Voor welke doeleinden zal Scoupy informatie over jou gebruiken?
Doeleinden

Scoupy zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om jouw gebruik van de Dienst mogelijk te maken, zoals het aanmaken van een Account, het activeren van Coupons, het volgen van bepaalde Aanbieders en het attenderen van andere Gebruikers op bepaalde Coupons;
 • Om betalingen aan jou mogelijk te maken;
 • Voor marketingdoeleinden;
 • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Scoupy en om te reageren op jouw vragen en feedback;
 • Om geanonimiseerde / gepseudonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • Om de Applicatie te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • Om het aanbod binnen de Dienst voor jou te personaliseren en je relevante aanbiedingen te kunnen bieden. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit kenbaar maken via klantenservice@scoupy.com;
 • Om informatie over jou te verstrekken aan derden (dat wil zeggen derden die niet tot de Scoupy/Sanoma organisatie behoren) indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Scoupy wil je op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Scoupy dat aan jou laten weten. Ook kan Scoupy je op de hoogte houden van acties die door haar zijn en/of worden georganiseerd.

Mocht je geen e-mailberichten van Scoupy willen ontvangen, dan kun je je afmelden via de Applicatie of via info@scoupy.com. Een mogelijkheid je af te melden is tevens in elke e-mail die door Scoupy aan jou wordt gestuurd opgenomen.

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Scoupy jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Scoupy kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je zelf uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daarvoor toestemming geeft voor zover het gaat om gehashte gegevens en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Scoupy jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

De Applicatie kan hyperlinks bevatten waarmee je de Applicatie van Scoupy verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Scoupy heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement en/of voorwaarden van toepassing is/zijn. Dit Privacy Statement van Scoupy heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Dienst zijn verkregen. Scoupy accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

5. Op welke wijze beschermt Scoupy jouw persoonlijke informatie?

Scoupy zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Om technische en operationele redenen maakt Scoupy bij het aanbieden van de Applicatie gebruik van de dienstverlening van Mailchimp. Bij Mailchimp worden – in de uitvoering van de dienstverlening – (persoons)gegevens opgeslagen. Mailchimp waarborgt een adequaat beschermingsniveau van jouw persoonsgegevens. Meer informatie kun je lezen op de website van Mailchimp.

6. Kennisneming en verbetering van jouw gegevens
Inzien

Je kunt je eigen (persoons-)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in jouw Account. Als je wilt weten welke gegevens Scoupy over je heeft vastgelegd of als je gegevens kijk dan onder Account > Instellingen. Wil je zaken wijzigen die je niet in je Account kan veranderen, dan kun je een bericht sturen naar info@scoupy.com. Scoupy zal zich inspannen de gevraagde informatie binnen 4 weken aan je te doen toekomen.

Wijzigen, blokkeren en verwijderen

Indien je je Account wenst te verwijderen, kan dat via Account > Instellingen. Heb je hulp nodig, stuur dan een e-mail naar info@scoupy.com.

Wanneer je je Account beëindigt, zal Scoupy je Account automatisch verwijderen. Scoupy blijft gerechtigd om overige informatie te gebruiken. Op jouw eerste verzoek zal Scoupy deze informatie anonimiseren of verwijderen.

7. Mogen minderjarigen gebruik maken van Scoupy?

Als je nog geen zestien (16) jaar oud bent, kun je helaas geen account aanmaken. Door dit Privacy Statement te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent of toestemming van je ouders/voogd hebt om een Account aan te maken.

8. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan jou.

9. Vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@scoupy.com

Laatst gewijzigd op 25 mei 2018.